Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy zakazujące sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18. roku życia. Sprzedawcy zobowiązani są żądać okazania dowodu osobistego przy zakupie napojów zawierających kofeinę lub taurynę. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą wysokie kary.

Nowe przepisy o zakazie sprzedaży energetyków

Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 17 sierpnia 2023 roku wprowadza zakaz sprzedaży tzw. energetyków osobom poniżej 18. roku życia. Jak wynika z nowych przepisów, w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego sprzedawca może żądać okazania dokumentu, który potwierdzi jego wiek. Nowelizacja zakazuje również sprzedaży energetyków na terenie szkół i innych jednostek oświatowych oraz w automatach.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, zakazany energetyk to napój stanowiący środek spożywczy, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Co grozi za złamanie zakazu sprzedaży energetyków?

Za złamanie zakazu i sprzedanie energetyka osobie poniżej 18. roku życia grozi grzywna w wysokości do 2.000 zł. Może ona zostać wymierzona również kierownikowi sklepu, baru czy kawiarni za brak nadzoru nad sprzedażą. Co istotne, sprzedaż nieletniemu energetyka może skutkować orzeczeniem przez sąd przepadku napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Oznaczenie opakowań na gruncie nowych przepisów

Jak wynika z nowych przepisów, producenci lub importerzy energetyków muszą oznaczać każde opakowanie widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści „napój energetyzujący” lub „napój energetyczny”. Informację należy otoczyć ramką o rozmiarach nie mniejszych niż 1/10 opakowania jednostkowego. Powinna ona zajmować większość wydzielonej w ten sposób powierzchni.

Czy za nieodpowiednie oznaczenie puszek grozi kara?

Za nieoznaczenie puszek z napojami energetycznymi lub oznaczenie w sposób niespełniający wymogów ustawy grozi grzywna w wysokości do 200.000 zł lub kara ograniczenia wolności.