Zastrzeżenie PESEL zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym wykorzystaniem numeru PESEL, np. w przypadku prób zaciągnięcia kredytu lub innych czynności wymagających weryfikacji tożsamości. Na szczęście zastrzeżenie numeru PESEL możliwe jest już w aplikacji — poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji dzięki nowej usłudze można:

- zastrzec swój numer PESEL

- cofnąć to zastrzeżenie

- dowiedzieć się, kto sprawdzał Twój PESEL

- zobaczyć, kiedy Twój PESEL był zastrzeżony, a kiedy nie.

Warto pamiętać, że to samo zrobimy też na stronie http://mobywatel.gov.pl oraz w urzędzie.

Zastrzeżenie numeru PESEL – czym jest?

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której do całkowitego minimum zostaną ograniczone próby wyłudzeń i oszustw. Dzięki zmianom w prawie nikt już nie powinien wziąć na Was kredytu, ani kupić sprzętów na raty, jak również nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. Dzięki zastrzeżeniu numeru PESEL oszuści nie będą mogli wykorzystywać tych numerów bez zgody i wiedzy ich właścicieli.

Zastrzeżenie PESEL – od 1 czerwca ważne zmiany

Od 1 czerwca 2024 roku, instytucje takie jak banki będą zobowiązane do sprawdzania, czy numer PESEL znajduje się w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL i w przypadku zastrzeżenia, wymagana będzie dodatkowa weryfikacja tożsamości.

Zastrzeżenie numeru PESEL – jak to zrobić?

Aby zastrzec swój numer PESEL za pomocą aplikacji mObywatel, należy postępować następująco:

- Po otwarciu aplikacji mObywatel, musimy wybrać opcję "Zastrzeż PESEL" w sekcji usług.

- Używając suwaka w aplikacji, można zastrzec swój PESEL oraz cofnąć to zastrzeżenie. Należy pamiętać, że po każdym cofnięciu zastrzeżenia nie można korzystać z usługi przez 30 minut.

- Aplikacja umożliwia także podgląd historii, w której widać, kto i kiedy sprawdzał nasz PESEL.

- WARTO PAMIĘTAĆ: Zastrzeżenie numeru PESEL, jak i cofnięcie zastrzeżenia, jest całkowicie darmowe.

Zastrzeżenie numeru PESEL w urzędzie gminy – w jakich przypadkach?

Jeśli pojawimy się w Urzędzie osobiście, procedura rozpoczyna się weryfikacją tożsamości. Następnie trzeba złożyć wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia, jeśli chcemy je np. wycofać. Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia, albo jego cofnięcia.

Warto pamiętać, że w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich — osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.

Zastrzeżenie numeru PESEL przez pełnomocnika też możliwe

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.