Naczelny Sąd Administracyjny i sądy wojewódzkie będą respektować nieopublikowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Tak wynika z wczorajszej sondy przeprowadzonej przez nas już po podjęciu uchwały przez kolegium NSA. Sama uchwała niczego nie przesądza, bo ma raczej charakter opinii, na co wskazuje podstawa jej wydania – art. 47 par. 1 pkt 5 prawa o ustroju sądów administracyjnych.

Polecany produkt: Emerytury i renty 2016 >>>

Zapadła, bo takie było oczekiwanie środowiska sędziowskiego. Nie jest to uchwała NSA, tylko kolegium tego sądu. Z jednej strony podkreśla się w niej, że orzeczenia trybunału podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu, bo wymaga tego art. 190 ust. 2 konstytucji, z drugiej stwierdza, że „nigdy w judykaturze sądów administracyjnych nie budził wątpliwości charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które zgodnie z art. 190 ust. 1 konstytucji mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne”.