Mimo protestów resortu zdrowia Ministerstwo Rolnictwa forsuje odebranie inspekcji sanitarnej kompetencji w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zdaniem ekspertów ta wojna może zaszkodzić Polsce.
Resort rolnictwa pracuje nad ustawą, która pozwoli utworzyć megainspekcję od żywności. Równocześnie skierował do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Wyłącza on spod gestii głównego inspektora sanitarnego kontrolę nad rolnikami w zakresie sprzedaży bezpośredniej. Konsultacje potrwają do 18 maja. Przeciwko tym planom protestuje minister zdrowia.

Od pola do stołu