Do tegorocznego egzaminu w izbie warszawskiej przystąpiły 774 osoby.

Wynik pozytywny osiągnęły 574 osoby (74 proc.). Zdający najlepiej poradzili sobie z zagadnieniami z prawa administracyjnego (96,8 proc.), trudniejsze okazał się z kolei kazus z prawa gospodarczego (85 proc.).

Rezultaty pokazują także, że zdecydowanie lepiej poradziły sobie osoby, które ukończyły aplikację radcowską, ponieważ wśród nich wynik pozytywny osiągnęło prawie 80 proc. zdających, natomiast wśród osób przystępujących do egzaminu na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych wynik pozytywny osiągnęły 63 osoby (47,40 proc.).

PS/źródło: OIRP w Warszawie