Resortowe pomysły na przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego we własność idą za daleko. I będą sprzeczne z konstytucją.
W taki sposób samorządy komentują planowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa inicjatywę legislacyjną. Zakłada ona likwidację z mocy prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami wielolokalowymi oddanymi na cele mieszkaniowe. Nowe przepisy – o czym wczoraj pisaliśmy – mają zacząć obowiązywać już 1 stycznia 2017 r.
Mniejsze wpływy