Znane są już wyniki tegorocznego egzaminu komorniczego, przeprowadzonego w dniach 3 – 4 marca 2016 r. Resort sprawiedliwości podał też pierwsze rezultaty egzaminu adwokackiego i radcowskiego.

Do egzaminu komorniczego przystąpiło 592 zdających, natomiast wynik pozytywny uzyskało 470 osób, tj. około 79 proc. piszących.

Rezultaty jakie osiągnęli zdający w poszczególnych komisjach:

- w Gdańsku - egzamin zdało 56 spośród 76 zdających, tj. około 74 proc.,

- w Katowicach - egzamin zdało 72 spośród 79 zdających, tj. około 91 proc.,

- w Krakowie - egzamin zdało 57 spośród 76 zdających, tj. 75 proc.,

- w Łodzi - egzamin zdało 108 spośród 137 zdających, tj. około 79 proc.,

- w Poznaniu - egzamin zdało 57 spośród 67 zdających, tj. około 85 proc.,

- w Warszawie - egzamin zdało 83 spośród 107 zdających, tj. około 78 proc.,

- we Wrocławiu - egzamin zdało 37 spośród 50 zdających, tj. 74 proc..

Pierwsze komisje ogłosiły też wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 15-18 marca 2016 r.

Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2310 zdających, a do egzaminu radcowskiego – 3146 osób.

Wyniki tego pierwszego ogłosiły dotychczas 4 spośród 34 komisji egzaminacyjnych. Pozytywny rezultat uzyskało:

- w Kielcach - 34 spośród 56 zdających, tj. około 61 proc.,

- w Poznaniu - 61 spośród 90 zdających, tj. około 68 proc.,

- nr 3 w Warszawie - 35 spośród 63 zdających, tj. około 56 proc.,

- nr 6 w Warszawie - 36 spośród 66 zdających, tj. około 55 proc..

W odniesieniu do egzaminu radcowskiego, wyniki ogłosiła dotychczas 1 spośród 49 komisji egzaminacyjnych, tj. komisja egzaminacyjna z siedzibą w Olsztynie. Pozytywny wynik uzyskało tam 42 spośród 50 zdających, tj. około 84 proc.

Ogłoszenie wyników egzaminu adwokackiego i radcowskiego przez pozostałe komisje egzaminacyjne spodziewane jest do końca kwietnia 2016 r. - informuje resort.

PS/źródło: MS