statystyki

Wysokość kary zastrzeżonej w umowie może skontrolować sąd

12.04.2016, 07:30; Aktualizacja: 12.04.2016, 09:24

W umowach zawieranych między przedsiębiorcami często znajdują się zapisy o karach umownych. Mają one dyscyplinować strony umowy do właściwego wywiązywania się ze zobowiązań. Czy jednak wysokość kar umownych może zostać zakwestionowana przez sąd?

Akademia prawa gospodarczego 1592

W praktyce gospodarczej często bywa tak, że nie kwestionuje się samego naliczenia kary umownej, lecz podważa jej wysokość jako rażąco wygórowaną. Jeżeli spór trafi na wokandę sądową, to sędzia rozpoznający skargę ma prawo do skontrolowania wysokości kary. Jednocześnie orzecznictwo sądowe zawiera wytyczne dotyczące dokonywania oceny rażąco wygórowanej kary umownej. Należy wówczas uwzględniać takie czynniki jak przedmiot umowy handlowej, cel przewidzianej w niej kary, zasady i warunki jej ustalenia. Trzeba również brać pod uwagę wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony, stosunek między wysokością kary umownej a wartością zobowiązania, a także relację między wysokością kary i wartością robót czy usług ustaloną w umowie, w której została zastrzeżona kara. Oprócz tego należy też uwzględnić stosunek kary umownej do odszkodowania, które należałoby się wierzycielowi na zasadach ogólnych, a także okres opóźnienia w terminowym wykonaniu umowy do czasu jej trwania. Tego rodzaju wytyczne, wraz z powołanym orzecznictwem, zawiera uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 20 listopada 2014 r. (sygn. akt I ACa 838/14).

Warto podkreślić, że podczas rozpoznawania konkretnej sprawy znaczenie może mieć również to, czy dłużnik podejmował jakiekolwiek działania zmierzające do realizacji objętego umową świadczenia. Jeżeli – przykładowo – dłużnik podjął czynności przygotowawcze konieczne do wywiązania się z umowy, do realizacji której jednak nie doszło, to taka okoliczność może spowodować obniżenie przez sąd nadmiernej wysokości kary.


Pozostało 30% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane