Organizacje pozarządowe monitorujące wybory sędziów TK chcą wiedzieć co kandydat PiS na sędziego TK myśli o nieopublikowaniu wyroku z 9 marca.

Koalicja NGO-sów jednocześnie przypomina, że proces wyboru trzech sędziów w październiku 2015 r. nie został zakończony, a obowiązek przyjęcia ślubowania przez prezydenta z wyroków trybunału.

Członkami koalicji monitorującej wybory sędziów TK są m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, INPRIS oraz Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników.