statystyki

Referendum nie zawsze możliwe, nawet w kontrowersyjnych sprawach

autor: Leszek Jaworski06.04.2016, 09:22; Aktualizacja: 06.04.2016, 09:24
wybory

wyboryźródło: ShutterStock

Nie da się głosowaniem mieszkańców zablokować budowy wiatraków, niechcianej oczyszczalni czy zakładu utylizacji odpadów. Nie może ono zastępować m.in. procedury uchwalania planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardzo wiele wątpliwości budzi to, co może być przedmiotem tzw. referendów fakultatywnych, które mogą się odbywać na podstawie ogólnie sformułowanego upoważnienia w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 706 ze zm.; dalej: u.r.l.), czyli w sprawach dotyczących wspólnoty. Z orzecznictwa wynika, że nie wszystkie zagadnienia mogą być poddane pod głosowanie lokalnej społeczności.

W zakresie zadań organów

W referendum lokalnym mieszkańcy JST jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w głosowaniu swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki. Tak mówi art. 2 ust. 1 pkt 3 u.r.l. W przepisie tym chodzi o kompetencje wszystkich organów JST, zarówno organów stanowiących, jak i wykonawczych.

Przedmiotem referendum mogą być sprawy z zakresu zarówno zadań własnych, jak i zleconych oraz powierzonych danej JST (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 września 1998 r., sygn. akt II SA/Ka 1240/98).

W formie referendum nie mogą być jednak rozstrzygane sprawy indywidualne, które powinny być załatwiane przez organ wykonawczy w drodze aktu administracyjnego w sformalizowanym trybie, z zachowaniem szczegółowo uregulowanej procedury, z dopuszczeniem środków zaskarżenia mających na celu jego kontrolę i weryfikację. Na tej zasadzie z zakresu referendum należy wyłączyć sprawy załatwiane w trybie ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) i ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290). Wprawdzie te sprawy również należą do kompetencji organów samorządowych, ale trudno powiedzieć, że dotyczą samej wspólnoty samorządowej. Są to bowiem kwestie dotyczące pojedynczego jej członka.

Sprawy bieżące


Pozostało 91% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane