W tym roku upłynie pięć lat od czasu, kiedy wykupiłem mieszkanie z kwaterunku. Czekałem na ten moment, ponieważ muszę je sprzedać, a nie chcę stracić bonifikaty. Dowiedziałem się jednak, że powinienem poczekać aż do końca roku, gdyż dopiero wtedy moja sytuacja będzie pewna. Czy to prawda – pyta pan Mateusz.
Jeżeli wykupując mieszkanie komunalne od gminy (miasta), skorzystaliśmy z wysokiej bonifikaty, a teraz chcemy je sprzedać, musimy być bardzo ostrożni. Lokalu wykupionego z rabatem nie można bowiem zbyć przez pięć lat, licząc od dnia kupna. Ustawa o gospodarce nieruchomościami zawiera zamknięty katalog sytuacji pozwalających na zachowanie prawa do bonifikaty, gdy do sprzedaży lub innego wykorzystania mieszkania dojdzie przed upływem pięciu lat od daty nabycia. Niezastosowanie się do wymogów ustawy (np. zmiana sposobu użytkowania na sklep) daje gminie prawo żądania zwrotu udzielonej bonifikaty powiększonej o wskaźnik inflacji. Ale wyraźnie jest mowa o pięciu latach od daty zakupu (podpisania aktu notarialnego).
Zatem pan Mateusz nie powinien obawiać się roszczeń gminy. Niestety, sprzedaż mieszkania jest dochodem (a dokładnie przychodem), czyli wzbogaceniem się, a od tego trzeba zapłacić podatek. Odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek w postaci zapłaty podatku dochodowego. Zapewne wiadomość, że pan Mateusz musi wstrzymać się ze sprzedażą mieszkania do końca roku dotyczyła właśnie podatku, a nie obawy utraty bonifikaty.
W sprawach podatkowych wymagane terminy określane latami liczy się od upływu pełnego roku kalendarzowego.
Opłaca się więc poczekać, gdyż inaczej panu Mateuszowi grozi zapłacenie podatku dochodowego w wysokości 19 proc. Podstawą do obliczenia daniny jest uzyskany ze sprzedaży dochód pomniejszony o koszty jego uzyskania.
Natomiast sprzedaż mieszkania po upływie pięciu lat od jego nabycia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc., który płaci nabywca.
Podstawa prawna
Art. 68 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774). Art. 30e ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).