15 października 2023 zagłosujemy w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu. Ile jest kart i jak wypełnić kartę do głosowania, by głos był ważny? Co należy wziąć ze sobą do lokalu wyborczego w dniu wyborów?

Głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023. Co należy wziąć ze sobą?

Udając się do lokalu wyborczego należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Najlepszym wyborem będzie dowód osobisty. Alternatywnie można również skorzystać z paszportu. Karta do głosowania zostanie wydana wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości. Nowością jest możliwość skorzystania z dowodu osobistego w aplikacji mObywatel.

Wiele osób zastanawia się, czy warto zabrać ze sobą długopis. Choć długopisy powinny być dostępne w lokalach wyborczych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wziąć własny długopis na wszelki wypadek.

W przypadku, gdy głosuje się poza miejscem swojego zamieszkania, należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie zaświadczenia. Taki zaświadczenie można uzyskać w swoim urzędzie. Wniosek o zmianę miejsca głosowania oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów można złożyć do 12 października.

Istnieje również opcja złożenia wniosku o dopisanie do konkretnego spisu wyborców. W takim przypadku można wybrać komisję, w której chce się oddać głos. Taki wniosek można złożyć zarówno osobiście (w urzędzie), jak i za pośrednictwem strony ePUAP. Ostatni termin na dopisanie się do listy wyborców to 12 października.

Wybory parlamentarne 2023. Jak oddać ważny głos?

Jeśli okaże się, że jesteśmy dopisani do listy wyborców, dostaniemy karty do głosowania opatrzone pieczęcią. Będą to dwie jednostronicowe karty do głosowania: jedną w wyborach do Sejmu, drugą do Senatu. Komisja wyborcza wyda także jedną kartę referendalną. Można odmówić przyjęcia tej ostatniej. To z kolei powinno zostać odnotowane i poświadczone podpisem wyborcy.

Jak zagłosować? W wyborach można głosować tylko na jedną listę kandydatów. Na liście na karcie głosowania do Sejm należy znaleźć kandydata, na którego chce się zagłosować i postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko tego kandydata. Za znak X rozumie się "co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki. Głos będzie nieważny, jeśli wyborca postawi znak X przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów z różnych list albo jeśli nie postawi się go wcale.

Kiedy głos jest nieważny?

Nieważność głosu to:

  • Oddanie głosu na więcej niż jedną listę, co oznacza postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście.
  • Nieoddanie głosu na żadną z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce.
  • Umieszczenie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki."

W przypadku referendum głos jest ważny, gdy wyborca postawi znak X przy odpowiedzi na dane pytanie w jednej z kratek. Odpowiedź tak lub nie.

Głos zostanie uznany za nieważny, jeśli znak X nie zostanie postawiony w żadnej z kratek lub będzie postawiony w obu kratkach przy jednym pytaniu.

Należy pamiętać, że instrukcje, jak oddać głos zamieszczone będą na kartach do głosowania.

Gdzie wrzucić karty wyborcze?

Wybory i referendum odbędą się za pomocą jednej urny wyborczej w lokalu wyborczym. Do tej samej urny wyborcy z w poszczególnych okręgach wrzucają zarówno karty do głosowania w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu, jak i karty do głosowania w referendum.

Jak zagłosować, krok po kroku

ikona lupy />
Inne