Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program 500 plus, związana jest z przetwarzaniem na dużą skalę danych osobowych, co wymaga od ich administratorów dopełnienia określonych obowiązków – przypomina GIODO.

W opinii zamieszczonej na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podkreślono, że nie ma zagrożeń związanych z realizacją programu "Rodzina 500 plus", jednak administratorzy danych muszą pamiętać, iż nadal ciążą na nich obowiązki wynikające z przepisów ogólnych, tj. z ustawy o ochronie danych osobowych.

GIODO wskazuje, że zbiór danych osobowych prowadzony w celu realizacji programu powinna zgłosić gmina, a w przypadku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego i wydawania decyzji – zbiór powinien być zgłoszony przez ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy.

Z kolei zbiór danych osobowych prowadzony w celu realizacji świadczenia wychowawczego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego powinien być zgłoszony do rejestracji przez województwo, a w przypadku upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji – zgłoszenia powinien dokonać regionalny ośrodek pomocy społecznej.

GIODO postuluje, by w związku z tym, iż miesięcznie do jego biura wpływa kilka tysięcy różnych zgłoszeń, administratorzy wpisywali w nazwie zbioru np. „Program 500 plus”, co znacznie usprawni pracę przy rejestracji zbiorów tworzonych na potrzeby realizacji programu.

Program "Rodzina 500 plus" rusza 1 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz on-line. Na złożenie pierwszego wniosku są trzy miesiące. Aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia, wniosek należy złożyć do 1 lipca włącznie.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) wsparcie będzie przysługiwać także na pierwsze.

Wsparciem objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają świadczenia na 3,7 mln dzieci.