Zasiedzenie nieruchomości następuje po upływie określonych w ustawie terminów. Dowiedz się, jakie warunki należy spełnić aby ten sposób nabycia praw okazał się skuteczny.

Zasiedzenie nieruchomości następuje z mocy prawa. Oznacza to, że po spełnieniu ustawowo określonych warunków, automatycznie przejdzie na naszą osobę własność danej nieruchomości. Oznacza to, że w sprawie zasiedzenia nie musi orzekać sąd. Nie mniej jednak, po zakończonym okresie zasiedzenia konieczne jest wystąpienie z wnioskiem do sądu o jego stwierdzenie. Wydane przez sąd orzeczenie będzie miało jedynie charakter potwierdzający nabytych przez nas praw.

Terminy

Zgodnie z art. 172. ust. 1 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa nieruchomość, jeśli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze.

W przypadku, gdy posiadacz nieruchomości zajmuje ją w złej wierze, okres zasiedzenia wynosi 30 lat.

Dobra wiara oznacza uzasadnione przekonanie posiadacza samoistnego, iż włada on nieruchomością zgodnie z przysługującym mu prawem.

Posiadacz samoistny

Poza spełnieniem ustawowych terminów, kolejnym z warunków jest posiadanie samoistne nieruchomości. Określa się je jako stan faktyczny, zgodnie z którym konkretna nieruchomość pozostaje obrębie naszego władania. Natomiast posiadaczem samoistnym określa się osobę, która włada rzeczą faktycznie jak właściciel. Konieczna do niniejszego władania jest nie tylko wola traktowania jako właściciela danej nieruchomości. Co więcej, osoba ta ponosi również obciążania związane z daną rzeczą oraz czerpie z niej korzyści.

Oprac: M.S