Ustawa prawo o prokuraturze może trafić do Trybunału Konstytucyjnego. DGP nieoficjalnie ustaliła, że Biuro Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, ma przygotowany wniosek do TK w tej sprawie.

Czego dotyczą wątpliwości? Adam Bodnar zauważa, że ustawa prawo o prokuraturze zawiera regulację pozwalającą na informowanie innych osób o szczegółach toczących się śledztw. Zgodnie z art. 12 ustawy szczegóły ze śledztw może ujawnić Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub inni upoważnieni przez nich prokuratorzy - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli informacje takie mogą być istotne dla bezpieczeństwa państwa i jego prawidłowego funkcjonowania.

Wówczas informacja może trafić także do polityków. RPO zarzuca, że regulacja ta może naruszać art. 47 Konstytucji. Zgodnie z nim władze nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Reklama

Czytaj więcej: Dziennik.pl