Osoby fizyczne poszkodowane zmowami cenowymi przedsiębiorców będą mogły walczyć w sądzie o odszkodowanie. Taką propozycję przedstawił właśnie resort sprawiedliwości.
Eksperci są dość zgodni co do tego, że walka z kartelami była najsłabszym punktem kadencji Adama Jassera na stanowisku prezesa UOKiK. A zgodnie z jego zapowiedziami, miała być oczkiem w głowie urzędu. „Adam Jasser konsekwentnie podkreślał, że priorytetem UOKiK pod jego kierownictwem jest wykrywanie karteli i właśnie na tym froncie poniósł on największą porażkę” – wskazuje na łamach branżowego portalu Antitrust.pl Piotr Semeniuk. I dodaje, że nie tylko niewiele ugrano na tym polu walki, lecz także zaprzepaszczono osiągnięcia poprzedniczki, Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel. Semeniuk jako przykład podaje wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z czerwca 2015 r., w którym uchylono ponad 100-milionową karę nałożoną przez UOKiK na cztery telekomy (patrz: infografika). Sprawa zaś – zdaniem autora tekstu – nie była wcale skazana na porażkę.
Dekartelizacja
Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że najwyższy czas rozprawić się z nieuczciwym działaniem.