Jak czytamy na stronie policji, oszuści umieszczają w korespondencji sfałszowane decyzje, które wzywają do wniesienia opłaty za udzielenie ochrony. Dołączane jest również pismo wzorowane na wydawanych przez Urząd Patentowy dokumentach, potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Jak rozpoznać fałszywą decyzję?

W wysyłanych przez oszustów dokumentach żądane kwoty są podane w EURO, a wskazany do płatności rachunek bankowy nie jest rachunkiem polskim. Niezmiennie, dla uwiarygodnienia swoichdziałań, oszuści podają prawdziwe dane dotyczące zgłaszanych przedmiotów własności przemysłowej. Co warto wiedzieć, żeby nie zostać oszukanym?

Co warto wiedzieć, żeby rozpoznać fałszywą decyzję i nie dać się oszukać?

Decyzje urzędu o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy oraz świadectwa ochronne są wysyłane osobno w różnych terminach, więc zgłaszający nie otrzyma ich w jednej korespondencji.

Świadectwa ochronne są wysyłane pocztą tradycyjną po wcześniejszym uiszczeniu opłaty.

Decyzje są wysyłane drogą elektroniczną tylko przez EPUAP lub PUEUP (o ile taka forma została wskazana przez zgłaszającego) i są opatrzone podpisem elektronicznym oraz kodemQR.

Jedynym rachunkiem bankowym wykorzystywanym przez Urząd Patentowy do płatności z tytułu udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe jest rachunek prowadzony w Narodowym Banku Polskim. Numer rachunku to: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Uwaga: Jeśli podejrzewasz próbę usiłowania popełnienia przestępstwa lub gdy przestępstwo to zostało już popełnione poinformuj o tym fakcie swój bank oraz złóż stosowne zawiadomienie na Policję lub do Prokuratury.