Kara odbywana w systemie dozoru elektronicznego znów będzie jedną z form pozbawienia wolności. Sejm przegłosował nowelizację kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego, która oznacza przywrócenie możliwości odbywania kary więzienia w formie elektronicznej kontroli.
To powrót do regulacji, które obowiązywały do 1 lipca 2015 r. Latem, po wprowadzeniu przepisów, zgodnie z którymi SDE stał się jedną z kar ograniczenia wolności, liczba skazanych objętych tym systemem drastycznie spadła. W SDE będzie można odbyć karę nieprzekraczającą roku, o ile sąd w postępowaniu wykonawczym uzna, że jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Skazany musi też mieć miejsce stałego pobytu, a mieszkające z nim osoby pełnoletnie muszą wyrazić zgodę na taką formę kontroli. SDE będzie też wykorzystywany jako dozór zbliżeniowy lub mobilny w sytuacji, gdy orzeczono obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach.
Etap legislacyjny
Ustawa trafi do Senatu