Za pośrednictwem sieci nie tylko zawiążemy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz także dokonamy zmian w jej umowie. Bez wychodzenia z domu będzie więc można zmienić wysokość kapitału zakładowego, adres firmy czy wręcz ją rozwiązać.
Korzystne zmiany wynikają z przyjętej 28 listopada 2014 r. nowelizacji kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 4). Wejdą one w życie 1 kwietnia 2016 r. Jest jednak warunek: do tego czasu musi wejść w życie także nowe rozporządzenie. Obowiązujące z grudnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 297, poz. 1762) nie uwzględnia możliwości wykonywania przez internet innych czynności niż zawiązanie spółki. Projekt nowego aktu wykonawczego został już opublikowany.
Resort sprawiedliwości chce też ujednolicić terminologię. Obecnie te same pojęcia mogą być inaczej interpretowane na podstawie przepisów dotyczących spółki z o.o., a inaczej na bazie regulacji spółek jawnych i komandytowych.
W ocenie ministerstwa na nowych przepisach przedsiębiorcy skorzystają. Rozwiązanie nie będzie też obarczone kosztami, gdyż infrastruktura informatyczna powinna bez trudu sobie poradzić z większym zainteresowaniem systemem. Nie wszyscy jednak zmianę uważają za pożądaną. Jeszcze na etapie prac nad ustawą sprzeciw zgłaszała Krajowa Rada Notarialna. Wskazywała, że system teleinformatyczny identyfikuje jedynie narzędzie (podpis), a nie tożsamość osoby. To zaś nie sprzyja pewności obrotu. Nie można wykluczyć sytuacji, gdy ktoś do określonego działania – np. rozwiązania spółki – zostanie przymuszony.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji