Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy mówiące o połączeniu funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

W komunikacie umieszczonym na stronie szefa państwa czytamy, że jego zdaniem to rozwiązanie powinno przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań państwa w ochronie obywateli. Przypomniano też, że Andrzej Duda opowiadał się od dawna za przeprowadzeniem tej zmiany. Zgodnie bowiem z Konstytucją, Rada Ministrów „zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny”, dlatego władze powinny wziąć pełną odpowiedzialność za ściganie przestępstw.

Podpisanie ustaw oznacza, że od 4 marca zostaną połączone stanowiska Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Zostanie zreformowany także cały system prokuratur. Prokuratura Generalna zostanie zastąpiona przez Krajową, a zamiast prokuratur apelacyjnych, będą regionalne.

Opozycja krytykuje to rozwiązanie mówiąc, że oznacza to skupianie władzy w jednych rękach.