Przedsiębiorca świadczący usługę prowadzenia portalu internetowego jest uznawany za usługodawcę w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. A oznacza to tyle, że przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, zgodnie z art. 14 ustawy nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o ich bezprawności.

W sytuacji otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze takich danych przedsiębiorca w celu uniknięcia odpowiedzialności za ich umieszczenie powinien niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych.

Ważne jest podkreślenie, że usługodawca udostępniający zasoby systemu informatycznego zgodnie z art. 15 ustawy nie ma prawnego obowiązku sprawdzania komentarzy przed ich udostępnieniem. Programy filtrujące wulgaryzmy często bywają nieszczelne, a przede wszystkim nie są w stanie automatycznie oceniać, czy komentarze mają obraźliwy charakter, dlatego też odpowiedzialność pojawia się w momencie braku niezwłocznej reakcji usługodawcy na urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną informacje o naruszającym prawo komentarzu.