Jak podaje ministerstwo sprawiedliwości, od 1 lutego funkcjonują już wszystkie 1524 punkty darmowe pomocy prawnej. Porada prawna w ramach tego programu nie jest jednak udzielana w każdej sprawie interesanta. Co więcej, nie każdy może ją uzyskać.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

O poradę prawną w jednej z 1524 placówek na terenie Polski mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie ukończyły 26. roku życia. Mogą z niej także skorzystać osoby, które ukończyły 65 lat, posiadają kartę dużej rodziny, korzystają z pomocy społecznej w ośrodkach do tego przeznaczonych lub mają orzeczenie o niepełnosprawności. Ci ostatni, aby uzyskać poradę prawną, muszą wpierw przedłożyć odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację kombatanta lub oświadczenie z punktu pomocy społecznej. Pomoc prawna przysługuje też osobom, które doznały szkody lub straty w wyniku katastrofy, klęski żywiołowej, awarii technicznej i zamieszkują teren, na którym zdarzenie miało miejsce.

Tak zarysowany w ustawie zakres podmiotowy, wyklucza osoby prawne i część przedsiębiorców spod prawa do darmowej porady prawnej.

W jakich sprawach możemy uzyskać poradę?

Ustawodawca, podobnie jak w przypadku beneficjentów nowych przepisów, ograniczył także zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej. Opiera się on bowiem na „drobnej pomocy” udzielanej przez prawników. Ma ona na celu naświetlenie problemu i zasugerowanie możliwych rozwiązań.

Przedsiębiorcy w znacznie mniejszym zakresie będą mogli skorzystać z porady prawnej, ponieważ nie obejmuje ona spraw gospodarnych i związanych z przedsiębiorczością. Wyłączone spod darmowej porady prawnej są też sprawy dotyczące prawa celnego i dewizowego. Pomoc nie obejmuje też przygotowania pism do sądu. Wyjątkiem jest sporządzenie pisma o ustanowienie pełnomocnictwa z urzędu i wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Kto udziela porad prawnych w ramach bezpłatnej pomocy?

Interesantów przyjmują adwokaci i radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także aplikanci radcowscy i adwokaccy z ich upoważnienia. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych. Warunkiem jest posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości