Komisja Wenecka oceni nowe polskie prawo o policji i działaniu służb specjalnych. Z prośbą o ekspertyzę zwróciła się Komisja Monitoringowa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Według nieoficjalnych informacji, Komisja Wenecka zajmie się sprawą w czerwcu.

Komisja Monitoringowa na zamkniętym posiedzeniu zdecydowała się wystąpić do Komisji Weneckiej z wnioskiem o opinię w sprawie nowo wprowadzonych w Polsce przepisów. Wcześniej, w trakcie sesji plenarnej Zgromadzenia parlamentarnego Komisja Monitoringowa wysłuchała argumentacji przedstawiciel koalicji rządzącej i opozycji.

Obecnie, Komisja Wenecka ma ocenić czy wprowadzone prawo jest zgodne ze standardami Rady Europy, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie państwa członkowskie. Od jej opinii zależeć będą dalsze decyzje Komisji Monitoringowej. W przypadku stwierdzenia naruszeń, może ona zdecydować o objęciu danego kraju procedurą nadzoru.

O zmianach zachodzących w Polsce mówi się coraz więcej. 8 marca w Paryżu dwie komisje: Spraw Politycznych i Demokracji oraz Komisja Prawna i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego organizują wspólnie wysłuchanie, poświęcone stanowi demokracji i praworządności w Polsce.

Uczestniczyć mają w nim przedstawiciele rządzącej koalicji, partii opozycyjnych oraz reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego i mediów.