"Pierwsza prezes SN (Małgorzata Gersdorf) przedstawiła swoją opinię na temat zmian, które dokonały się w ostatnim czasie odnoszące się do TK" - powiedział dziennikarzom po spotkaniu rzecznik SN Dariusz Świecki.

Jak dodał, chodziło przede wszystkim o kwestie związane ze zmianą składu TK i uchwałami Sejmu unieważniającymi poprzedni wybór sędziów Trybunału. "W tym zakresie członkowie Komisji Weneckiej zainteresowani byli kwestią prawną, czy w naszym porządku prawnym parlament ma uprawnienia do zmiany uchwał, które podjął w przedmiocie wyboru sędziów TK parlament poprzedniej kadencji" - mówił Świecki.

"Odpowiedź była taka, że w polskim porządku prawnym do tej pory nie było takiej praktyki" - dodał rzecznik SN.

Reklama

Relacjonując przebieg spotkania Świecki powiedział, że członkowie KW pytali też, czy wybór poprzednich sędziów TK jest ważny i jaka jest przyczyna, że prezydent nie odebrał od nich ślubowania. "Przedstawiliśmy nasze stanowisko odnośnie procedury powoływania sędziów TK oraz tego - także o czym wypowiedział się już TK w swoim orzeczeniu (3 grudnia - PAP) - że ci sędziowie powołani przez Sejm poprzedniej kadencji są sędziami TK w pełnym tego słowa znaczeniu" - powiedział rzecznik SN.

Dodał, że delegacja pytała także o zmiany w grudniowej nowelizacji ustawy o TK, dotyczące sprawności postępowania przed Trybunałem.

Reklama

Pytano m.in. o brak vacatio legis tej ustawy i czy w polskim porządku prawnym są jakieś normatywne uregulowania dotyczące odroczenia ustaw.

Nasza odpowiedź była taka, że zasadą dobrej legislacji powinno być vacatio legis, a tylko w sytuacjach wyjątkowych ustawodawca może postanowić o natychmiastowym wejściu ustawy w życie; "naszym zdaniem taka wyjątkowa sytuacja w tym przypadku nie zachodziła" - powiedział sędzia Świecki.

"Z pytań, które były formułowane pod naszym adresem, wynikało, że członkowie Komisji Weneckiej są bardzo dobrze zorientowani w naszej sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym i mają rozeznanie co do istoty i funkcji, jaką pełni Trybunał" - podsumował spotkanie sędzia Świecki.

Dodał, że w spotkaniu - oprócz władz SN - uczestniczyli przedstawiciele MSZ.

Delegacja Komisji Weneckiej (Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo) przebywa w poniedziałek i wtorek z wizytą na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Wizyta odbywa się w ramach prac nad opinią nt. zmian w prawodawstwie polskim odnoszących się do Trybunału Konstytucyjnego, o wydanie której 23 grudnia 2015 r. wystąpił MSZ.

Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy złożonym z niezależnych ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, sędziów sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich, członków parlamentów narodowych oraz urzędników służby cywilnej. Działa od 1990 r. Zrzesza 60 państw.