W dniach 8-9 lutego delegacja Komisji Weneckiej odwiedzi Polskę, by omówić z władzami nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przyjętą pod koniec grudnia ubiegłego roku. Jak zapowiada Rzecznik Praw Obywatelskich, podczas spotkania z przedstawicielami Komisji wskaże, że sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego szkodzi Polakom.

Do spotkania Rzecznika z przedstawicielami ma dojść 9 lutego. Jak mówił w radiowej Trójce doktor Adam Bodnar, jego zadaniem podczas tej rozmowy będzie między innymi przedstawienie wniosków na temat sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. "Szczególnym aspektem tej rozmowy będzie wskazanie, że sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym powoduje konkretną szkodę dla obywateli" - mówił Rzecznik. Według doktora Bodnara, chodzi o sprawy dotyczące praw i wolności człowieka, które przez spór wokół Trybunału wciąż pozostają nierozstrzygnięte.

23 grudnia 2015 roku minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zwrócił się do Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo, znanej również jako Komisji Weneckiej z prośbą o opinię na temat rozwiązań prawnych zawartych w przyjętej przez parlament nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Komisja jest organem doradczym Rady Europy. W jej skład wchodzą m.in. eksperci w dziedzinie zagadnień konstytucyjnych, prawa publicznego i międzynarodowego, parlamentarzyści oraz urzędnicy. Opiniuje ona projekty oraz ustawy przyjmowane w państwach Rady Europy, w szczególności w państwach, które przechodzą transformację ustrojową.

Podczas wizyty w Warszawie delegacja Komisji Weneckiej spotka się z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, parlamentu, Krajowej Rady Sądownictwa oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (RPO).