„Rozmawialiśmy konkretnie na temat tego, co jest przedmiotem zastanowienia i mandatu Komisji, która ocenia ustawę o Trybunale Konstytucyjnym” – powiedział Bodnar.
Reklama

Dodał, że „delegacja prosiła o sprecyzowanie" niektórych kwestii, które zostały zawarte we wniosku RPO do TK, chociażby zapisany w znowelizowanej ustawie o Trybunale wymóg podejmowania decyzji przez TK większością 2/3, wymóg co najmniej 13 sędziów w sprawach określanych jako rozpoznawane przez pełny skład czy wymóg rozpatrywania spraw zgodnie z kolejnością wpływu.

Rzecznik powiedział dziennikarzom, że w swojej opinii, jaką przedstawił delegacji KW, podkreślił, że: nie powinno być wymogu 2/3 większości do podejmowania decyzji, ponieważ "jest to wymóg niezgodny z konstytucją, konstytucja przewiduje zwyczajną większość; to może utrudniać Trybunałowi podejmowanie decyzji”.

„Natomiast, jeżeli chodzi o zwiększenie składu sędziów, którzy są niezbędni do orzekania, to starałem się podkreślić, że ma to bardzo konkretny wpływ na działania TK, może doprowadzić do przedłużenia postępowania, będzie miało także konkretny wpływ na sprawy, które już teraz są zawisłe przed Trybunałem” – powiedział Bodnar.

Przed rozmową z RPO delegacja Komisji Weneckiej spotkała się z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które prosiły ją o zbadanie sytuacji wokół TK. Z biura RPO delegacja KW udała się do Trybunału Konstytucyjnego, następnie spotka się z ministrem sprawiedliwości.