Dziadek zamierza przekazać mi w darowiźnie prawo do lokalu – mówi pani Martyna. – Chciałabym jednak wykorzystać środki gromadzone od 1989 roku na książeczce mieszkaniowej. Dowiedziałam się, że premia dla oszczędzających przysługuje tylko przy kupnie lub zamianie nieruchomości. Czy istnieje inny sposób – pyta.
Do dziś wiele osób nie zdecydowało się jeszcze na likwidację książeczki mieszkaniowej. Z reguły dzieje się tak dlatego, że wypłata środków jest opłacalna tylko w przypadku powstania prawa do premii gwarancyjnej. Ma ona zrównoważyć straty powstałe w latach o wysokich wskaźnikach inflacji. Aby liczyć na taką rekompensatę, posiadacz książeczki musi spełnić kilka warunków.
Przede wszystkim oszczędności należy spożytkować na cele mieszkaniowe. Warto wiedzieć, że aby uzyskać premię, wcale nie trzeba nabywać prawa do lokalu. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że uprzywilejowane są też osoby przeprowadzające remont w swoim domu jednorodzinnym lub mieszkaniu. Premia przysługuje jednak tylko za ściśle określone prace. Osoba dysponująca książeczką powinna przeznaczyć środki na wymianę okien albo zamontowanie nowej instalacji gazowej lub elektrycznej. Wykonanie robót wykończeniowych nie uprawnia zatem do preferencyjnego obliczenia należności!
Właściciele książeczek mieszkaniowych założonych w 1989 r. nabywają prawo do premii gwarancyjnej od 1 stycznia 2017 r. Czytelniczka powinna wstrzymać się z przeprowadzeniem remontu. Premia będzie przysługiwała tylko w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia prac, jeżeli zostaną one podjęte przed 2017 r. Gdy remont zostanie zakończony już po uzyskaniu prawa do rekompensaty, trzeba przedstawić faktury w ciągu 90 dni.
Przed podjęciem decyzji polecamy dokonać przeliczenia zgromadzonych oszczędności. Jest to skomplikowana matematyczna operacja, dlatego najlepiej zwrócić się o pomoc do pracowników banku. Takie działanie umożliwi określenie niezbędnych kosztów remontu. Konieczna będzie też wizyta u notariusza, który sporządzi umowę darowizny prawa do lokalu. Dopiero wtedy można będzie podjąć prace remontowe.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 3d ust. 2 pkt 9, ust. 3 ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 763 ze zm.).