W orzecznictwie sądów istniały rozbieżności dotyczące wykładni art. 630 k.p.k. W konsekwencji nie wszystkie sądy zasądzały oskarżonym, częściowo uniewinnionym lub wobec których częściowo umorzono postępowanie karne, koszty obrony z wyboru.

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się w tej sprawie z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. SN podjął uchwałę, w której stwierdził, że "wydatki związane z oskarżeniem obejmują również koszty poniesione przez oskarżonego na jednego obrońcę z wyboru w wypadku uniewinnienia go od części zarzucanych mu czynów lub częściowego umorzenia postępowania."

Uchwała podjęta przez Sąd Najwyższy ujednolici w tym zakresie orzecznictwo.

PS/źródło: SN