Adwokat Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA wskazuje, że NRA zaniepokojona jest linią orzeczniczą, zgodnie z którą doradca podatkowy, który rzetelnie i prawidłowo wykonuje swoje obowiązki zawodowe, może zostać ukarany grzywną za utrudnianie kontroli podatkowej poprzez odmowę wydania dokumentacji księgowej przekazanej mu przez mocodawcę.

„Przyjęcie takiego stanowiska orzeczniczego może zachwiać elementarnymi zasadami wykonywania zawodu doradcy podatkowego, jednak z uwagi na zbliżoną pozycję ustrojową, może mieć wpływ również na wykonywanie zawodu radcy prawnego, a co najbardziej istotne dla Komisji, również zawodu adwokata. Jednocześnie może ograniczyć konstytucyjnie chronione prawa podatników - w szczególności ich prawo do korzystania z profesjonalnej pomocy w obronie swoich interesów, ale również prawo do rzetelnego postępowania (prawo do dobrej administracji).” - czytamy w stanowisku NRA.

NRA wskazuje, że udostępnienie przez doradcę takich dokumentów stanowiłoby delikt dyscyplinarny, jednocześnie naruszałoby najistotniejszą więź, jaka łączy mocodawcę z jego pełnomocnikiem, czyli zaufanie.

Ewa Maria Radlińska