Po niedzielnym obiedzie pojechałem za miasto, aby pobiegać i spalić nieco kalorii – mówi pan Marcin. – Skutki okazały się opłakane. Zaatakował mnie pies i zanim go przepędziłem, solidnie poszarpał mi nogę. Natychmiast wybrałem się na pogotowie i zgłosiłem sprawę policji. Funkcjonariusze poinformowali mnie, że zwierzę nie ma właściciela. Czy to znaczy, że nie dostanę odszkodowania – pyta czytelnik
Generalna zasada prawa cywilnego stanowi, że ten, kto zwierzę chowa lub się nim posługuje, jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody. Nawet jeśli straty były spowodowane zabłąkaniem się lub ucieczką. Wydawać by się mogło, że ta reguła nie ma żadnego zastosowania do zwierząt bezpańskich, które nie mają właścicieli ani posiadaczy. Jednak gdy stwierdzony zostanie brak osób zobowiązanych do sprawowania nadzoru, konsekwencje winien ponieść Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.
Wobec bezpańskich psów odpowiednie działania musi podejmować gmina. Ustawa o ochronie zwierząt właśnie dla tej jednostki samorządu ustanawia obowiązek w postaci wyłapywania i zapewniania opieki bezdomnym czworonogom. Jeśli pies stanowi zagrożenie dla ludzi, powinien niezwłocznie trafić do schroniska. Gmina, która zaniedbuje swoje obowiązki, nie może liczyć na ulgowe traktowanie. Czytelnik powinien zatem żądać satysfakcjonującej go kwoty z tytułu poniesionej szkody.
W tym celu należy wystosować wezwanie do ugodowego załatwienia sprawy. W braku możliwości osiągnięcia porozumienia trzeba wystąpić na drogę sądową. Pozwanym w ewentualnym procesie będzie gmina, na której terenie pan Marcin został zaatakowany przez czworonoga. Wykazanie zaniechania umieszczenia zwierzęcia w schronisku nie powinno sprawiać większych trudności. Nie uwolni gminy od odpowiedzialności tłumaczenie, że nie wiedziała o obecności psa lub nie było miejsca w schronisku. Oprócz odszkodowania warto dochodzić też zadośćuczynienia za krzywdę i cierpienia psychiczne powstałe w wyniku ataku agresywnego zwierzęcia.
Podstawa prawna
Art. 431 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
Art. 11 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.).