Przedstawiciele organizacji osób skrzywdzonych przez sądy spotkali się w Sejmie na konferencji "Konstytucja - wymiar sprawiedliwości i obywatele". Konferencję zorganizował parlamentarny zespół rzecz nowej konstytucji, którego przewodniczącym jest poseł Kornel Morawiecki z ruchu Kukiz'15.

Uczestnicy spotkania opowiedzieli się za opracowaniem nowej Konstytucji. Ich zdaniem, nader liczne przypadki sądowego bezprawia i znana powszechnie niesprawność polskich sądów i prokuratury wskazują, że podstawowymi przyczynami tych zjawisk są złe rozwiązania konstytucyjne. W przyjętym stanowisku uczestnicy stwierdzili, że obecna konstytucja gwarantuje funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości całkowitą bezkarność i znosi jakąkolwiek formę kontroli nad działaniem władzy sądowniczej.

W trakcie spotkania wiele osób opowiedziało swoje historie wieloletnich zmagań z sądami w najróżniejszych sprawach. Wśród ponad 400 pokrzywdzonych znaleźli się zarówno przedsiębiorcy, którzy utracili swoje firmy, jak i ludzie procesujący się ze współmałżonkami o majątki i dzieci i prześladowani przez stalkerów. W przyjętym stanowisku znalazł się też apel o powoływanie regionalnych Komitetów Obywatelskich, które w publicznej debacie zbierałyby postulaty i opinie Polaków na temat nowej konstytucji.

Poseł Ireneusz Zyska z Klubu Kukiz'15 powiedział, że obywatelski projekt powinien powstać w tej kadencji parlamentu. Ponieważ w Sejmie nie ma większości konstytucyjnej, należy, zdaniem członków zespołu parlamentarnego, zmienić najpierw ustawę o referendum i znieść próg frekwencyjny jego ważności po to, żeby upodmiotowić obywateli.

Kornel Morawiecki z powodu choroby był nieobecny, ale napisał list do uczestników konferencji. Jego zdaniem, godność sędziego powinna być "ukoronowaniem kariery, a nie przywilejem młodości". Poseł proponuje też wprowadzenie zasady powszechnej obieralności funkcyjnych stanowisk w sądach i prokuraturze oraz wprowadzenie ławy przysięgłych w orzecznictwie ciężkich przestępstw, co ma zapobiec wyobcowaniu aparatu władzy sądowniczej ze społeczeństwa. "Wymiar sprawiedliwości ma działać w zgodzie z odczuciami zwykłych ludzi" - uważa przewodniczący Zespołu Poselskiego na Rzecz Zmiany Konstytucji.

Zdaniem konstytucjonalisty Ryszarda Piotrowskiego, zmiana Konstytucji nie sprawi, że zniknie poczucie niesprawiedliwości. "Nawet najlepsza Konstytucja nie poradzi w sytuacji, kiedy mamy niedoskonałych prawników, skomplikowane przepisy, które tworzy ustawodawca i prawo, które nie jest jednoznaczne nawet dla prawników" - powiedział Piotrowski Informacyjnej Agencji Radiowej. Jego zdaniem, potrzebna jest zmiana bardzo wielu elementów, łącznie ze zmianą kultury obywatelskiej i kultury współżycia między ludźmi, a także wyeliminowanie czynnika zawiści oraz obiektywnej nieżyczliwości i bezduszności. Tego nie da się wyeliminować przez prostą interwencję prawniczą - powiedział Piotrowski.

Spotkanie z pokrzywdzonymi przez sądy było pierwszym z cyklu spotkań planowanych przez Kornela Morawieckiego i zespół parlamentarny na rzecz nowej konstytucji.