statystyki

Spółka po zmianie nazwy zachowuje prawa

autor: Ewa Maria Radlińska08.01.2016, 07:36
Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na przysługujące jej roszczenia. Zmiana nazwy strony nie powoduje przejścia istniejących i ważnych wierzytelności w niebyt prawny.

Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na przysługujące jej roszczenia. Zmiana nazwy strony nie powoduje przejścia istniejących i ważnych wierzytelności w niebyt prawny.źródło: ShutterStock

Jest bowiem tym samym podmiotem, który zawierał z kontrahentem umowę oraz odbierał oświadczenie wekslowe. Tak więc dłużnik nie skorzysta na powoływaniu się na ten fakt.

TEZA Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na przysługujące jej roszczenia. Zmiana nazwy strony nie powoduje przejścia istniejących i ważnych wierzytelności w niebyt prawny.

STAN FAKTYCZNY W 2012 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (finansujący) zawarła ze spółką akcyjną (korzystający) umowę leasingu operacyjnego. Jej przedmiotem było oddanie do używania samochodu osobowego. Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez spółkę akcyjną wraz z deklaracją wekslową. Spółka ta nie wywiązała się z obowiązków i kontrahent wezwał ją do zapłaty zaległych należności. W związku z tym, że spółka akcyjna nie uregulowała należności, strona finansująca uzupełniła wystawiony weksel, zawiadamiając o tym drugą stronę i wzywając do zapłaty sumy wekslowej. Ta nie uregulowała jednak należności. Sprawa trafiła do sądu. Spółka z o.o. wniosła o zasądzenie od spółki akcyjnej ostatecznie kwoty 106 tys. zł. Nakazem zapłaty sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. Strona pozwana wniosła zarzuty od nakazu zapłaty. Wskazała, że wypełniony przez stronę powodową weksel, jak również deklaracja wekslowa, zawierają dane, które nie dotyczą powodowej spółki. Ta bowiem w międzyczasie zmieniła nazwę.

UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że powództwo należało uwzględnić, i utrzymał w mocy nakaz zapłaty.

Wskazał, że w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu umowy leasingu pozwana wystawiła na rzecz strony powodowej deklarację wekslową oraz weksel in blanco, tj. weksel nieuzupełniony. Weksel miał zostać wypełniony w sytuacji zadłużenia pozwanej z tytułu umowy. Strona pozwana nie regulowała opłat mimo ciążącego na niej w tym zakresie obowiązku (art. 70913 k.c. i umowa stron), co spowodowało, że powodowa spółka rozwiązała umowę oraz uzupełniła weksel. Skoro pozwana nie wywiązywała się z określonych w umowie leasingu obowiązków, to należy stwierdzić, że weksel został wypełniony prawidłowo, zgodnie z deklaracją wekslową. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo wekslowe (Dz.U. nr 37, poz. 282 ze zm.), jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawartym porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa.


Pozostało 47% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane