Od 1 stycznia może ich powoływać prezydent. Będą orzekać tylko w sądach rejonowych.
Środowisko sędziowskie od lat zwracało uwagę na potrzebę tej reaktywacji. Ale asesura ma także swoich przeciwników, którzy głośno mówią o jej niekonstytucyjności. To oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż przepisami przywracającymi po sześciu latach tę instytucję będzie musiał się zająć Trybunał Konstytucyjny.
Ograniczone kompetencje