4 stycznia miały zmienić się przepisy dotyczące sposobu postępowania z osobami kierującymi pojazdami. Obowiązkowy kurs reedukacyjny będzie dłuższy, a na jego zrealizowanie będzie mniej czasu.

Zgodnie z art. 99 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r., Nr 30, poz. 151 z zm.) limitem, po którym zostanie odebrane prawo jazdy pozostanie dla doświadczonych kierowców poziom 24 punktów. Jednak osoba, która dopuści się przewinień doprowadzających do przekroczenia wskazanego limitu musi przygotować się na zmiany. Na mocy nowelizacji starosta drogą decyzji administracyjnej skieruje ją na kurs reedukacyjny. Na realizację zalecenia zainteresowany będzie miał jedynie miesiąc. Termin ten będzie liczony od dnia doręczenia decyzji.

Kursy będą przeprowadzały wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Kolejną zmianą będzie wydłużenie czasu, jaki trwać będzie obowiązkowe szkolenie. Ustawodawca wskazał, że po nowym roku kierowca będzie musiał poświęcić aż 28 godzin, rozłożonych na 4 dni. Na mocy dotychczasowych przepisów kurs, w którym udział zmniejszał liczbę zebranych punktów karnych, trwał 6 godzin. Ilość godzin zwiększono więc prawie pięciokrotnie. Koszt kursu będzie plasował się na poziomie 500 zł.

Konsekwencją nie spełnienia obowiązku wskazanego w decyzji starosty w miesięcznym terminie będzie odebranie uprawnień do kierowania pojazdami.
Omówione powyżej zasady dotyczą osób, które przekroczyły limit pierwszy raz. Względem recydywistów przewidziano zaostrzoną procedurę. Jeżeli w ciągu 5 lat od pierwszego tego typu zdarzenia dana osoba po raz kolejny „zdobędzie” więcej niż 24 punkty. Pozbawienie uprawnień nastąpi automatycznie, bez kierowania na kurs.

Zmiany miały zacząć obowiązywać od pierwszych dni stycznia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MSWiA i Centralny Ośrodek Informatyki (COI), który jest odpowiedzialny za techniczne przygotowanie bazy CEPiK wdrożenie zostanie przesunięte. Czas nie został jednak jeszcze określony.