Jednostronnie zadrukowane karty do głosowania i przezroczyste urny to najważniejsze, ale nie jedyne nowości. Od nowego roku zmienią się też okręgi wyborcze.

W 2016 roku wejdą w życie aż trzy nowelizacje w Kodeksie wyborczym. Pierwsza z nich będzie obowiązywała już od 1 stycznia. Zgodnie z nią to wójt najpóźniej 21 dni przed datą wyborów będzie informował wyborców mieszkających na terytorium swojego urzędowania o najistotniejszych danych dotyczących wyborów tzn.: dacie, godzinie, warunkach ważności głosu. Adresaci z wrzuconego do skrzynki pisma dowiedzą się o szczegółach związanych z głosowaniem korespondencyjnym oraz przez pełnomocnika.

Zmiany będą dotyczyły również funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej. Od przyszłego roku dotychczasowe urzędowanie na czas nieokreślony zastąpi 9 – letnia kadencja. Ponadto ustanowiono, że uchwały PKW zapadają większością głosów w obecności co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego Komisji lub jednego z jego zastępców. Podczas równowagi decydujący jest głos osoby, która prowadzi obrady.

Nowelizacja doprecyzowuje też współpracę w zakresie organizowania wyborów pomiędzy odpowiednimi podmiotami.

20 maja zaczną obowiązywać przepisy nakładające na daną partię polityczną albo organizację, która utworzyła komitet wyborczy odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe, gdy z majątku pełnomocnika finansowego nie można pokryć roszczeń wobec komitetu wyborczego.

Dla ostatnich przyszłorocznych modyfikacji znaczenie ma data 1 lipca. Właśnie wtedy zacznie obowiązywać zasada przezroczystych urn. Zgodnie z nią, każdy pojemnik do którego wrzucane są przez wyborców wypełnione karty do głosowania ma być wykonana z przezroczystego materiału. A jej budowa ma być taka, by:
- w czasie głosowania nie było możliwe wrzucenie kart do urny w inny sposób niż przez przeznaczony do tego otwór;
- nie było możliwe wyjęcie kart z urny przed otwarciem urny, o którym mowa w art. 71 § 1, ani wysypanie się kart z urny.

Wyborcy z kolei będą mogli wrzucić karty do głosowania do urny w specjalnej kopercie.