Nie mniej niż 7 dni na uzupełnienie wykazu obrońców o prawników deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu mają okręgowe rady adwokackie oraz okręgowe izby radców prawnych. Tak bowiem stanowi nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz.U. z 2015 r. poz. 816 ze zm.), która weszła wczoraj w życie.

Opisywane rozporządzenie to akt wykonawczy do dużej nowelizacji procedury karnej, która obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Na jej podstawie każdy oskarżony nieposiadających obrońcy z wyboru – bez względu na status materialny – może wystąpić o prawnika z urzędu. Ci zaś wyznaczani są w pierwszej kolejności z części A listy obrońców. Na niej znajdują się bowiem nazwiska adwokatów i radców chcących prowadzić obrony z urzędu. Do tej pory w razie gdyby sąd uznał, że ochotników jest za mało, mógł sięgnąć po listę B (ze wszystkimi prawnikami uprawnionymi do obron). Nowelizacja likwiduje ten automatyzm. Zgodnie z nowym brzmieniem pkt 2 par. 2 rozporządzenia w przypadku gdy prezes właściwego sądu, uwzględniając liczbę spraw, w których jest wyznaczany obrońca z urzędu, uzna, że przedstawione listy A adwokatów i radców zawierają niewystarczającą liczbę prawników, będzie musiał wystąpić do ORA i OIRP o wskazanie dodatkowych nazwisk profesjonalnych pełnomocników. Samorządy będą miały na to nie mniej niż 7 dni, a prezes będzie musiał wskazać, o jaką konkretnie liczbę mu chodzi.
W przypadku gdy nie otrzyma takiej listy we wskazanym terminie, lub będzie zawierała ona zbyt mało nazwisk, prezes ustali obrońców na podstawie wykazów z części B listy obrońców.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie