Nowy minister sprawiedliwości powinien reformować, ale nie wprowadzać rewolucji . Tak nominację Zbigniewa Ziobro na funkcję szefa resortu sprawiedliwości komentuje karnista, profesor UKSW Jarosław Majewski. Z kolei Zdaniem konstytucjonalisty Jarosława Matwiejuka Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości z dużym doświadczeniem i może je wykorzystać w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Naukowiec i jednocześnie członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości podkreśla, że wymiarowi sprawiedliwości nie służą gwałtowne zmiany i nowy minister powinien się ich wystrzegać. - "To jest obszar, który wyjątkowo źle znosi nieprzemyślane gwałtowne zmiany. i mam nadzieję , takich zmian w tym sektorze nie będzie" - powiedział karnista. Dodał, ze wyzwań jest sporo a jednym z podstawowych będzie reforma prawa cywilnego, tak aby bardziej odpowiadało wymogom współczesności - jak informatyzacja, rozwój technologii komunikacyjnych czy nowe drogi zawierania transakcji cywilnych.

Profesor Majewski zaznacza, że potrzebne będzie także uspójnienie polskiej polityki karnej z polityką karną większości państw Unii Europejskiej. Chodzi głównie o podejście do drobnej i średniej przestępczości - wyjaśnia karnista. Jak tłumaczy - w wielu krajach zdecydowanie dominuje karanie nieizolacyjne: na przykład grzywny czy ograniczenie wolności. Są to kary realnie dolegliwe i odpowiednie do stopnia ciężkości zawinienia - podkreśla karnista. Dodaje że w Polsce nadal dominują skazania na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, co oznacza że w momencie wydania wyroku jest to "kara papierowa" .

Jarosław Majewski podkreśla, że pewne zmiany w kierunku zwiększenia znaczenia kar nieizolacyjnych już zostały w prowadzone do Kodeku Karnego. Karnista wyraził nadzieję, że nowy minister sprawiedliwości będzie ten kierunek kontynuował.

Zdaniem profesora Majewskiego drugorzędną kwestią jest połączenie czy też rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W ocenie naukowca oba modele mają zalety i wady - a dla dobrego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości kluczowa jest wola współpracy i poczucie służby osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości na wszystkich szczeblach.

Doktor Jarosław Matwiejuk podkreśla, że przed nowym ministrem wiele wyzwań między innym kwestia modelu funkcjonowania resortu sprawiedliwości. "W mojej ocenie minister sprawiedliwości będzie musiał spowodować, że wymiar sprawiedliwości zacznie funkcjonować lepiej, a po drugie będzie musiał odpowiedzieć na pytanie czy obecny model funkcjonowania prokuratury oddzielonej od ministra sprawiedliwości jest właściwy, czy też należy powrócić do rozwiązań wcześniejszych lub dokonać korekt - powiedział doktor Jarosław Matwiejuk.

W ocenie konstytucjonalisty do ważniejszych wyzwań ministra sprawiedliwości w rządzie PiS będzie należało między innymi poradzenie sobie z przewlekłością postępowań przygotowawczych i sądowych.

Jak zaznaczył prawnik - minister Zbigniew Ziobro, będąc w rządzie niekoalicyjnym, mającym większość w parlamencie i zapewne poparcie prezydenta - ma otwartą drogę do różnych reform w wymiarze sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro został zaprezentowany jako kandydat na szefa resortu sprawiedliwości w rządzie Beaty Szydło. Ziobro już pełnił tę funkcję w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.