Projekt stworzenia systemu do przeprowadzania przetargów w internecie nie otrzymał dofinansowania ze środków unijnych. Rząd nie przyjął bowiem na czas niezbędnego projektu ustawy.
Do października 2018 r. wszystkie przetargi muszą przejść do internetu – taki obowiązek nakłada na kraje członkowskie UE nowa dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Aby to było możliwe, konieczne jest stworzenie specjalnego systemu informatycznego. Urząd Zamówień Publicznych od dłuższego czasu pracuje nad tym projektem. Ponieważ jego szacowany koszt (ponad 67,5 mln zł) przekracza kilkukrotnie roczny budżet UZP, starał się on o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego – Polska Cyfrowa (PO PC). Wniosek był na krótkiej liście. Ostatecznie jednak rozpatrzono go negatywnie. Dlaczego tak się stało?
– Powodem był brak gotowości legislacyjnej, czyli przesunięcie terminu przyjęcia przez Radę Ministrów projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych – tłumaczy Anita Wichniak-Olczak, dyrektor departamentu informacji, edukacji i analiz UZP.