Przegramy proces z Komisją Europejską, jeśli nie wdrożymy dyrektywy dotyczącej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Projekt jest gotowy, ale może trafić do kosza z powodu kas spółdzielczych.
W czwartek KE poinformowała, że pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ nie wdrożyliśmy dyrektywy BRR (ustanawiającej ramy dla działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych). Mieliśmy na to czas do końca zeszłego roku.
Nowe obciążenia dla kas