Skazani wskazują w skargach kierowanych do Biura RPO na poważne trudności w udziale w wyborach (samorządowych, Prezydenta RP), a także w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Przyczyną występowania barier w dostępie osób osadzonych do wyborów jest przede wszystkim niedostosowany system prawa wyborczego, w tym m.in. procedury związane z funkcjonowaniem rejestrów i spisów wyborców, a także z oddawaniem głosu.

Niemniej istotną kwestią jest brak właściwej informacji o wyborach. Osadzeni wskazywali na brak ogólnodostępnych, jasnych informacji, kto, kiedy i na jakich zasadach może brać udział w wyborach. Często nie byli informowani o istniejącej możliwości doprowadzenia do lokalu wyborczego, w efekcie czego nie mogli skutecznie zagłosować.

Zgodnie z konstytucyjną zasady powszechności wyborów państwo ma obowiązek umożliwienia udziału w głosowaniu wszystkim uprawnionym. W ocenie RPO, fakt przebywania w zakładzie karnym nie może powodować ograniczeń w korzystaniu z czynnego prawa wyborczego przez skazanych posiadających pełnię praw publicznych.

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_DGSW_ws_praw_wyborczych_osadzonych.pdf

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.