Krajowa Rada Prokuratury rekomendowała prezydentowi kandydaturę Ireny Laury Łozowickiej na następcę Andrzeja Seremeta. To ona będzie rywalką Krzysztofa Karsznickiego wyłonionego w ubiegły wtorek przez Krajową Radę Sądownictwa. Karsznicki, jako członek KRP, wyłączył się z udziału w wyborach swego kontrkandydata. Prezydent będzie musiał zdecydować, kogo wybrać, na trzy miesiące przed końcem kadencji obecnego prokuratora generalnego, która upływa 31 marca 2016 r.
Łozowicka to jedyna kobieta wśród osób, które w tym roku postanowiły ubiegać się o fotel zwalniany przez Seremeta. Legitymuje się – co chętnie podkreśla – 30-letnim stażem pracy. Niespełna rok temu odebrała nominację na prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, by po zaledwie kilku miesiącach awansować do Prokuratury Generalnej. Pracuje w Biurze Spraw Konstytucyjnych PG. Oprócz prok. Łozowickiej w konkursie przed KRP startowali też Andrzej Biernaczyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, oraz Andrzej Janecki, prokurator Prokuratury Generalnej.
Reklama
– Koncepcja prokuratury nie może zmieniać się wraz ze zmianą sił politycznych. Dlatego prokuratura musi być uwzględniona w konstytucji – wskazywała Łozowicka przed KRP.

Reklama
– Brak koncepcji prokuratury wygląda jak telenowela, w której scenarzysta zapomniał, jakie były pierwotne wątki – przekonywała.
Podkreślała znaczenie niezależności prokuratorów. Postulowała ograniczenie nadzoru i wzmocnienie pozycji szefów jednostek z jednoczesnym zwiększeniem ich odpowiedzialności.
– Trzeba wzmocnić wydziały śledcze w prokuraturach okręgowych i inaczej dokonać podziału zadań – podkreślała przed KRP.
Jako PG zamierza dokonać przeglądu zarządzeń Prokuratury Generalnej i uprościć regulamin biurowości, który ostatnio przysporzył prokuratorom wiele dodatkowej pracy. Stawia mocno na informatyzację prokuratury i połączenie jej baz w jeden spójny system. Ma to poprawić komunikację wewnętrzną i ograniczyć strumień zapytań.
Będzie też zabiegać o połączenie systemów prokuratur rejonowych z innymi bazami zewnętrznymi. Dziś bowiem stanowiska dostępowe do zewnętrznych baz danych, takich jak: Krajowy Rejestr Karny, PESEL, Centralna Ewidencja Kierowców i Pojazdów czy System Informacyjny Schengen, są możliwe tylko z poziomu prokuratur okręgowych i apelacyjnych. Chce też poszerzenia dostępu prokuratur do informacji skarbowych, podatkowych i celnych.
– Prokurator powinien mieć osobiste wsparcie w postaci asystenta lub profesjonalnego pracownika sekretariatu – stwierdziła też Łozowicka.
Wiele mówiła także o potrzebie zmiany mentalności prokuratorów.
– Musimy uwolnić się od presji statystycznej – tłumaczyła.