Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji powinno wyznaczyć jeden punkt odbiorczy krótkich wiadomości tekstowych (SMS) przychodzących na numer alarmowy 112 – taki pomysł zgłosiła Konfederacja Lewiatan w trakcie konsultacji projektu rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb.
Ten akt prawny nie rozstrzyga bowiem kwestii, w jaki sposób powinny być przekazywane do centrum powiadamiania ratunkowego krótkie wiadomości tekstowe do numeru 112. Konfederacja wskazuje, że pomimo wielu prób uregulowania tej kwestii poprzez nowelizację ustawy – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1635 ze zm.) nadal brak jasnego, dobrze wdrożonego i funkcjonującego rozwiązania tej kwestii.
Według organizacji optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie w tym celu centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego (CP SPR). Dlatego konfederacja proponuje, aby został wyznaczony jeden punkt odbiorczy SMS 112, którym powinno być jedno z centrów powiadamiania ratunkowego. Dostęp do niego byłby realizowany przez CP SPR. Zdaniem Lewiatana takie rozwiązanie jest racjonalne z uwagi na niskie koszty wdrożenia i utrzymania oraz wysoki poziom bezpieczeństwa komunikatów SMS.