Atak polega na wysyłaniu fałszywych wezwań do zapłaty. Użytkownicy serwisu otrzymali maile o treści:

Witaj
Na skutek niespłaconych przez Ciebie wierzytelności, nasz klient wynajął kancelarię prawną [nazwa kancelarii] abyśmy zajęli się odzyskaniem wierzytelności na drodze prawnej.
Prosimy o niezwłoczne zapoznanie się z kopią: Ostatecznego Przedsądowego Wezwania do zapłaty z dnia 13/10/2015.
http://adwokatura-online.dokumenty.co.vu/wyswietl-zawiadomienie?=HVKp4pPL
Oryginał dokumentu na zlecenie naszego klienta został przesłany listownie przez naszą kancelarie pod Twój adres zameldowania w dniu nadania maila

Kliknięcie w link przenosi na stronę udającą rzekome mechanizmy ładowania plików Adobe.