Sędziowie ocenili, że art. 1710 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), który przyznaje spółdzielni uprawnienie do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji nieruchomości, jest zgodny z konstytucją. Przepis ten odnosi się do sytuacji, w których dochodzi do długotrwałych zaległości w opłatach, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania, które czyni zamieszkiwanie uciążliwe dla innych mieszkańców.
Skarżącemu nie podobało się to, że spółdzielnie de facto otrzymują dwie ścieżki egzekucji – standardową komorniczą oraz dodatkową, wynikającą z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. A to, jak twierdziła jego pełnomocniczka, stawia spółdzielnie w uprzywilejowanej sytuacji, której nie posiada żaden inny wierzyciel. Jednocześnie – jak podkreślono w skardze – stanowi brutalną, nieproporcjonalną ingerencję w prawa dłużnika.