Atmosfera toczącej się w Polsce debaty publicznej nie sprzyja budowaniu kultury szacunku i otwartości wobec migrantów – stwierdza dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, i apeluje do prokuratora generalnego o działania.
„Społeczne przyzwolenie oraz brak szybkiej i adekwatnej reakcji ze strony właściwych organów państwowych na zdarzenia motywowane nienawiścią sprzyjają narastaniu wrogich postaw” – przekonuje RPO. Z niepokojem zauważa, że na przestrzeni ostatnich lat wykrywalność sprawców przestępstw z nienawiści spada: na 1365 postępowań prowadzonych w minionym roku prawie 600 umorzono. Większość właśnie z powodu niewykrycia sprawcy.
W związku z tym RPO prosi prokuraturę o przedstawienie oceny skuteczności funkcjonowania systemu wyspecjalizowanych prokuratorów, zajmujących się przestępstwami skierowanymi wobec mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych. Oczekuje także wskazania, jakie działania zostaną podjęte w reakcji na rozprzestrzenianie się mowy nienawiści, zwłaszcza w internecie.