Legitymacje szkolne bez numeru PESEL są nieważne. Koleje Mazowieckie przypominają, że 30 września kończy się okres ochronny i kontrolerzy nie będą już pouczać za brak wpisanego PESEL. Od 1 października uczniom będą wystawiane mandaty.

Jak tłumaczy w rozmowie z RDC Dariusz Grajda, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich, uczniowie powinni się upewnić, czy mają wpisany PESEL. Gajda dodał, że jest to nie tylko ich obowiązek, ale również szkoły.

Przepisy wymagające uzupełnienia legitymacji o numer PESEL obowiązują od stycznia tego roku.