Jak tłumaczy w rozmowie z RDC Dariusz Grajda, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich, uczniowie powinni się upewnić, czy mają wpisany PESEL. Gajda dodał, że jest to nie tylko ich obowiązek, ale również szkoły.

Przepisy wymagające uzupełnienia legitymacji o numer PESEL obowiązują od stycznia tego roku.