Krzysztof Lewandowski Naszym celem jest pobieranie wynagrodzeń należnych twórcom. Działamy w sprawny sposób i to się nie podoba. Gdybyśmy byli reliktem przeszłości, nic nie robili, to i mało komu byśmy przeszkadzali
Ile pieniędzy ZAiKS przekazał twórcom w 2014 r.?
Zgodnie z tym, co stwierdził biegły rewident, podzieliliśmy ponad 386 mln zł.