Należy przypuszczać, że zakusy reformatorskie w tym zakresie zostały zastopowane przez urzędników z Rządowego Centrum Legislacji, gdyż jest ono jednostką państwową odpowiedzialną za koordynację rządowego procesu legislacyjnego oraz prowadzenie aplikacji legislacyjnej.
Zgodnie bowiem z par. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 587) to prezes RCL sprawuje nadzór programowy nad aplikacją legislacyjną, powołuje kierownika aplikacji oraz członków komisji egzaminacyjnej.