Pani Jadwiga jest matką chrzestną córki swojej przyjaciółki. – Wydaje mi się, że w jej małżeństwie nie dzieje się najlepiej. Nie chcę się wtrącać, przyjaciółka nic nie mówi i raczej unika tego tematu. Problem jest jednak z ich córką. Podczas spotkań w słowach jej ojca daje się wyczuć seksualne podteksty, dziewczynka nie chce z nim zostawać sama. Być może jestem przewrażliwiona i nie dzieje się nic niepokojącego, wolałabym jednak to sprawdzić. Boję się tylko, że jeśli wszystko jest w porządku, ucierpią na tym kontakty z rodziną. Czy mogę gdzieś zgłosić sprawę anonimowo – zastanawia się czytelniczka.
Przy podejrzeniach, że dziecko jest ofiarą molestowania, nie można zostawić sprawy samej sobie. To zbyt poważny problem, by lekceważyć niepokojące sygnały. Choć wątpliwości czytelniczki są zrozumiałe (w końcu nie musi dziać się nic złego), to zgodnie z przepisami ma społeczny obowiązek powiadomić organy ścigania o popełnieniu przestępstwa. Za niezgłoszenie zawiadomienia nie grozi wprawdzie żadna kara, ale należałoby sprawdzić, jakie faktycznie są kontakty ojca z córką.
Przede wszystkim pani Jadwiga powinna więc spróbować porozmawiać z matką dziewczynki, poinformować o swoich podejrzeniach. Jeśli to nic nie da, można skierować dziecko na badanie do psychologa, który zdiagnozuje problem. Specjalista doradzi, jak rozmawiać z dzieckiem, oceni też, czy potrzebuje ono dalszej konsultacji. Jeśli podejrzenia są poważne, należy zgłosić się na policję. Powinna ona sprawdzić każde zgłoszenie, także anonimowe, a postępowanie zostanie wszczęte wówczas, gdy zostaną zweryfikowane wszystkie okoliczności. Można również udać się do prokuratora i zażądać zastrzeżenia swoich danych do jego wyłącznej wiadomości. Jeśli niekoniecznie chcemy informować o sprawie organy ścigania, dobrym pomysłem będzie udanie się do kuratora działającego przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziewczynki. To również można zrobić anonimowo. Kurator sporządzi notatkę, że osoba chcąca pozostać anonimowa zgłosiła informacje o relacjach ojca z córką, które mogą świadczyć o molestowaniu. Notatka trafi do sądu rodzinnego, a ten rozważy konieczność wszczęcia postępowania, może też złożyć wniosek o przebadanie dziecka w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym (badania przeprowadzane są wyłącznie na wniosek sądu lub prokuratora). Kierownik ośrodka, który działa przy sądzie okręgowym, niezwłocznie po otrzymaniu akt sprawy i skierowania, wyznacza termin badania i nadzoruje jego przebieg. Zakres zadań RODK obejmuje prowadzenie działalności w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej. Po przeprowadzeniu badania w ciągu 14 dni zostanie wydana opinia (w przypadku nieletnich).
Wezwanie na badania jest doręczane pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub telefonicznie. Jeśli dziecko nie stawi się na nie, ośrodek zawiadamia sąd.
Podstawa prawna
Art. 304 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2014 r. poz. 538).
Art. 84 ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 r. poz. 382).