Fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych z art. 310 par. 1 kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności od lat 5 do lat 15 albo karą 25 lat pozbawienia wolności. Przy hurtowych ilościach stworzonych falsyfikatów banknotów czy kart płatniczych wskazanym jest korzystanie przez sąd z wymienionych kar, a nawet sięgnięcie po karę 25 lat pozbawienia wolności.